07 Welzijn, sport en cultuur

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  Orlando festival en WMC (vjn 2016)

  38

  38

  Winktersjpass

  100

  Baten (+)

  Totaal

  -138

  -38

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  In 2016 is het Parkstad Limburg theater gesloten in verband met de verbouwing Centrumplan waardoor de kosten lager zijn dan begroot in 2017.

  Voor de herplaatsing van bestaande kunstwerken was in 2016 € 15.000 ter beschikking.

  Ten behoeve van (de voorbereiding van) het cultuurcluster zijn er gelden ter beschikking gesteld.

  In 2016 hebben er geen grote activiteiten plaatsgevonden voor de vrijwilligers.

  Muziekonderwijs betreft tijdelijke huisvesting muziekschool. Via separate collegenota, VJN of NJN werden telkens extra gelden ter beschikking gesteld, om de huur Kosterbeemden te kunnen betalen. Per 31 mei 2018 heeft de gemeente het huurcontract Kosterbeemden opgezegd. Vanaf dan wordt de muziekschool gevestigd in het nieuwe centrumplan.

  Het WMC krijgt voor 2016 t/m 2019 een extra subsidie van € 25.000 per jaar, voor inzet op vernieuwing. De extra subsidie 2016 is in 2017 uitbetaald. Ook de extra subsidie 2017 is in 2017 uitbetaald naast de reguliere subsidie.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  Ten behoeve van (de voorbereiding van) het cultuurcluster zijn er gelden ter beschikking gesteld.

  Voor de ontwikkeling van de MFA West is er voor 2017 een bedrag € 3.333.000 beschikbaar.

  Het WMC krijgt voor 2016 t/m 2019 een extra subsidie van 25.000 euro per jaar. De extra subsidie 2016 is in 2017 uitbetaald. Ook de extra subsidie 2017 is in 2017 uitbetaald naast de reguliere subsidie.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  In de voorjaarsnota 2016 is voor het Orlando Festival en het Wereld Muziek Concours jaarlijks, voor de periode van 2016 t/m 2019, een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal € 37.500.